EN | EL
Απεικονιστική καθοδηγούμενη χειρουργική εγκεφάλου / Σπονδυλικής Στήλης

Η εξέλιξη στην νευροχειρουργική χαρακτηρίζεται από την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος και από την βελτίωση της ορατότητας στο χειρουργικό πεδίο. Η χρήση του νευροενδοσκοπίου κατά την διάρκεια των νευροχειρουργικών επεμβάσεων αποτελεί την σύγχρονη κατάκτηση.


                            Στερεοτακτική Βιοψία –Νευροπλοήγηση


Το ενδοσκόπιο χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της διαρινικής διασφηνοειδικής αφαίρεσης αδενώματος της υποφύσεως, κατά την διάρκεια τοποθέτησης βαλβίδας παροχετεύσεως υδροκεφάλου, για την δημιουργία κοιλιοστομίας της ΙΙΙης κοιλίας, για την αφαίρεση των όγκων βάσεως του εγκεφάλου και σε συνδυασμό με την μικρονευροχειρουργική.

Μια άλλη μέθοδο ακριβούς προκαθορισμού της περιοχής του όγκου είναι η στερεοτακτική. Χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός (στερεοτακτικό πλαίσιο και ειδικό λογισμικό) και με την καθοδήγηση αξονικού ή μαγνητικού τομογράφου προσφέρεται η δυνατότητα προσδιορισμού της βλάβης με ακρίβεια χιλιοστού.

Νεότερες τεχνικές όμως χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ρομποτικούς βραχίονες ή ειδικά μικροσκοπικά για την προσπέλαση και αφαίρεση των αντίστοιχων όγκων.

Οι προαναφερθείσες τεχνικές βρίσκουν εφαρμογή με μη χειρουργικά προσπελάσιμους όγκους στους οποίους δεν είναι δυνατή η προσπέλαση και η αφαίρεση τους (π.χ. όγκοι του στελέχους και του υποθαλάμου) αλλά μόνον η λήψη βιοψίας ή η βραχυθεραπεία με τοποθέτηση μικροκαθετήρων για έγχυση ραδιοισότοπων, ραδιοσεσημασμένων αντισωμάτων και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων η γενετικά επεξεργασμένων ουσιών.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, οι εξελίξεις στη νευροογκολογική χειρουργική έχουν προχωρήσει σε δύο κυρίως τομείς: στον εξοπλισμό που επιτρέπει ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και στην ποιότητα και ποικιλία των απεικονιστικών μεθόδων. Οι δύο τομείς συνδυάστηκαν σήμερα οριοθετώντας την αρχή της απεικονιστικά υποβοηθούμενης ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.

Νευροπλοήγηση

Η εικονική απεικόνιση, ή αλλιώς νευροπλοήγηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την επέμβαση για το σχεδιασμό ή ακόμα και για την πραγματοποίηση δοκιμαστικής επέμβασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για το σχεδιασμό της χειρουργικής προσπέλασης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο για την καταγραφή της εξέλιξης της επέμβασης και να βλέπουμε πέρα από το οπτικό πεδίο, για να προστατεύσουμε τον ασθενή από την καταστροφή δομών κάτω από την επιφάνεια μη ορατών με το χειρουργικό μικροσκόπιο.
Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι για τη χρήση εικόνων στην πλοήγηση σε τρεις διαστάσεις. Για ακρίβεια μικροχιλιοστού χρησιμοποιείται μια εξωτερική στερεοτακτική στεφάνη, η οποία στερεώνεται στο κρανίο και χρησιμοποιείται ως αναφορά, εξελίχθηκε ένα σύστημα χωρίς στεφάνι, το οποίο επιτρέπει καταγραφή στο δέρμα του ασθενούς ή των οστών και μπορεί να αντιληφθεί αλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Γι' αυτό μια σειρά από φωτογραφικές μηχανές συνεχώς καταγράφουν τις θέσεις του ασθενούς και των χειρουργικών οργάνων και αναπαραγάγουν αυτές σε οθόνη σε τρεις διαστάσεις σε σχέση με τον όγκο του ασθενούς, τα αγγεία και τις ευγενείς δομές του εγκεφάλου, με καθυστέρηση της μέτρησης μόνο μερικών χιλιοστών του δευτερολέπτου.


Διεγχειρητική απεικόνιση

Η κατασκευή ενός εικονικού εγκεφάλου (και όγκου) είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου, αλλά ο εγκέφαλος δεν είναι στατικό όργανο. Aρχίζει να κινείται μόλις ανοιχθεί το κρανίο και συνεχίζει να κινείται όσο το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) εξακολουθεί να μειώνεται κατά τη διάρκεια της επέμβασης.


Μελλοντικές εφαρμογές

Η ευαισθησία της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) σε αλλαγές θερμοκρασίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη στοιχειοθέτηση νέων θεραπευτικών μεθόδων για τους όγκους εγκεφάλου. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει στο νευροχειρουργό να καταγράφει θερμικές μεταβολές σε μικροχειρουργικές τεχνικές, όπως θεραπεία laser, θεραπεία με ραδιοσυχνότητα, εστιαζόμενους υπερήχους και τεχνικές κρυοεκτομής. Η εστιασμένοι υπέρηχοι είναι μια πολύ γοητευτική επιλογή γιατί δεν χρειάζεται ο χειρουργός να πραγματοποιήσει κρανιοτομία ή να ανοίξει το δέρμα για να αφαιρέσει θερμικά έναν όγκο.But nothing is more estimable than a physician who, having studied nature from his youth, knows the properties of the human body, the diseases which assail it, the remedies which will benefit it, exercises his art with caution, and pays equal attention to the rich and the poor - Francois Marie Arouet Voltaire